Ondernemerschap


Wat is freelancen?

Als freelancer voer je zelfstandig opdrachten uit bij externe opdrachtgevers. Je bent dan niet in dienst bij die opdrachtgever. Jouw opdrachtgever betaalt dus voor jou geen loonheffing en geen premies werknemerverzekeringen.

Jurdisch gezien betekent dit dat je per klus een "overeenkomst van opdracht" aangaat, in tegenstelling tot een dienstverband.

Fiscaal gezien betekent dit dat je voor de inkomstenbelasting "winst uit onderneming" genereert of "opbrengsten uit overige werkzaamheden" hebt en geen "loon uit dienstbetrekking" hebt. Als Oracle eBS freelancer ben je ook BTW-plichtig (omzetbelasting).

Kies je ervoor om personeel in dienst te nemen dan wordt meestal niet meer gesproken van freelancen, je bent dan volwaardig ondernemer.

[top]
Ondernemer of niet?

Als freelancer heb je de keuze om ondernemer te worden of niet. Als je incidenteel een freelance opdracht doet naast je vaste dienstbetrekking zal de belastingdienst je niet als ondernemer zien met als gevolg dat je ook geen gebruik kunt maken van de bijbehorende belastingfaciliteiten en aftrekposten.

Het is dan ook de Belastingdienst die bepaalt of u ondernemer bent en welke Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) u aangaat voor uw werkzaamheden. Om te bepalen of u ondernemer bent let de Belastingdienst op zaken als:

  • Maakt u wel voldoende winst?
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming? Bepaalt u zelf hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd?
  • Beschikt u over kapitaal? Wij zijn uw opdrachtgevers? Zijn dit er meerdere? Zijn dit niet alleen familie en vrienden?
  • Presenteert u zich ook naar buiten toe als ondernemer met bijvoorbeeld een website, visitekaartjes en briefpapier?

Als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert is het dus belangrijk van te voren te weten hoe de belastingdienst uw werkzaamheden beschouwd. De Belastingdienst kan op uw verzoek een VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) afgeven, met als uitkomst dat uw werkzaamheden worden gezien als:

  • Winst uit onderneming
  • Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap
  • Inkomen uit dienstbetrekking
  • Resultaat uit overige werkzaamheden

Als u als ondernemer gezien wilt worden met bijbehorende fiscale faciliteiten en aftrekposten dan moet u dus in de 1 van de bovenste 2 categorieen worden ingedeeld aan de hand van de genoemde criteria.

[top]
Rechtsvorm

Voordat u van start gaat beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen. Alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenaamde rechtspersoon in het leven te roepen. De vorm die u kiest heeft gevolgen voor uw aansprakelijkheid en uw belastingverplichtingen.

Rechtsvorm zonder rechtspersoon:

Deze onderneming is juridisch gezien geen entiteit. De onderneming ben je zelf en dit betekent dan ook dat je met je prive-vermogen aansprakelijk bent. Dit kun je samen met andere firmanten of vennoten doen (VOF) of alleen (eenmanszaak). De meeste startende freelancers beginnen als eenmanszaak.

Rechtsvorm met rechtspersoon:

Hierbij draagt de juridische entiteit rechten en plichten en niet de persoon (bijv. aandeelhouder) die een relatie heeft met die entiteit. Als directeur of aandeelhouder van een juridische entiteit ben je alleen aansprakelijk voor het bedrag dat je hebt geinvesteerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is de BV (Besloten Vennootschap). Als directeur-grootaandeelhouder keert de BV u een salaris uit (de Belastingdienst gaat uit van een gebruikelijk loon) en hierover betaalt de BV loonheffingen en inkomstenbelasting. Over de winst van de BV wordt vennootschapbelasting betaald. Betaalt de BV dividend op uw aandelen uit (u hevelt vermogen van de BV naar de prive sfeer) dan betaalt de BV hierover BV belasting. Als de omzet stijgt is het vaak fiscaal voordeliger om van uw eenmanszaak een BV te maken.

[top]
Hoe begin ik?

Als u vanuit uw vast dienstverband wilt gaan freelancen dan bestaat de mogelijkheid dat u enige tijd zonder inkomsten zit. Ga maar na: als u pas na twee maanden een passende opdracht vindt, uw eerste factuur dus aan het einde van de derde maand uitschrijft en uw opdrachtgever pas na zestig dagen betaald, zit u vijf maanden zonder inkomsten. U moet er dus voor zorgen dat u een financiele buffer heeft. Uiteraard zijn er manieren om deze periode te verkorten:

Het is zaak dat u tijdens uw dienstverband reeds een opdrachtgever vindt waar u direct na uw dienstverband als freelancer kunt starten. Vaak heeft u een opzegtermijn bij uw werkgever van twee maanden. Echter niet elke opdrachtgever wil twee maanden wachten voordat u beschikbaar bent. In dat geval kunt u wellicht tegen inlevering van vakantiedagen een paar weken eerder weg. ERPmakelaar betaalt uw factuur uiterlijk binnen 45 dagen. Dus doordat wij reeds tijdens uw dienstverband een freelance opdracht voor u vinden en doordat wij uw factuur gemiddeld sneller betalen hoeft uw financiele buffer niet groot te zijn.

[top]