Wat je moet regelen


Inschrijven Kamer van Koophandel Bijna iedereen die een onderneming start moet zijn onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). In bijna alle grote steden is wel een vestiging. Neem hierbij je legitimatiebewijs mee. Bij de inschrijving moet je je bedrijfsnaam opgeven en een omschrijving van je activiteiten. Bij de inschrijving krijg je een uniek KvK nummer waarmee je in het Handelsregister van alle bedrijven staat ingeschreven. Dit KvK nummer moet je afdrukken op al je uitgaande post. Vraag bij inschrijving direct om een uittreksel omdat sommige instanties als de Belastingdienst of een bank hierom vragen. Zorg er ook voor dat je je eventuele webdomeinnaam al geregistreerd hebt. Het handelsregister is namelijk openbaar en er zijn figuren die je domeinnaam wegkapen. 
[top]
Aanmelden bij de Belastingdienst Heeft u zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan stuurt de Belastingdienst u vanzelf  het formulier  "opgaaf gegevens startende onderneming" toe. Dit moet u invullen en terugsturen met in ieder geval een kopie van de inschrijving KvK. Aan de hand van jouw ingevulde gegevens beoordeelt de Belastingdienst of je BTW-plichtig (omzetbelasting) bent en dus een BTW administratie moet voeren. Je ontvangt dan een BTW nummer.
[top]
Bedrijfsnaam Als een bedrijf begint moet je ook een goede bedrijfsnaam verzinnen. Het is slim om een naam te kiezen die blijft hangen en die iets zegt over je bedrijfsactiviteiten. Deze naam moet je ook gebruiken bij de inschrijving KvK en bij aanmelding bij de Belastingdienst. De Handelsnaamwet stelt echter voorwaarden aan die naam. Zo kun je bijvoorbeeld geen naam voeren die al door een andere onderneming rechtmatig gevoerd worden of daar in zo geringe mate van afwijkt dat er door het publiek verwarring ontstaat.
[top]
Drukwerk Wil je je bedrijf professioneel presenteren dan zal je drukwerk dat ook moeten uitstralen. Een goed logo, visitekaartjes en briefpapier zijn daarbij van belang. Het logo en de standaardgegevens op je briefpapier kan je zelf afdrukken met een goede kleurenprinter of je kan er voor kiezen om je briefpapier te laten voorbedrukken. Het gebruik van vensterenveloppen zorgt ervoor dat je niet met adresstickers of etiketten hoeft te werken en dat ziet er professioneler uit.
[top]
Website Een eigen website is absoluut noodzakelijk om je bedrijf te promoten. Vermeld hierop in ieder geval de kern van je bedrijfsactiviteiten en expertise evenals enkele referentieprojecten die je hebt uitgevoerd. Daarnaast moeten je relaties via je website makkelijk contact met je kunnen opnemen. Om niet teveel gespamt te worden kun je beter je emailadres niet op je wegsite zetten, maar deze te vervangen door een contactformulier. Zorg er tevens voor dat je met de juiste zoekwoorden goed vindbaar bent in Google.

Als de inhoud van je website vaak verandert kan je het best gebruik maken van een webdesigner die een applicatie aanbiedt met een backoffice systeem, zodat je zelf de content kunt aanpassen. Webhosting is een dienst van een Internet Service Provider. De kosten van het hosten van je website kunnen per provider nogal verschillen.

[top]
Verzekeringen Als medewerker in vast dienstverband ben je automatisch verzekerd voor de belangrijkste risico's. Als ondernemer zul je die risico's zelf moeten verzekeren. Naast persoonlijke verzekeringen krijg je nu ook te maken met bedrijfsverzekeringen:

Bedrijfsverzekeringen: Voor IT freelancers zullen de volgende verzekeringen van belang zijn: Verzekeringen van het bedrijfsvermogen (denk bijv. aan een computerverzekering), aansprakelijkheidsverzekeringen (bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid), rechtsbijstandsverzekering en een eventuele kredietverzekering. Een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering dekt beroepsonafhankelijke ongelukken, een beroepsaansprakelijkheid dekt de schade die u door het uitoefenen van uw beroep kunt toebrengen en waarvoor uw opdrachtgever u wellicht aansprakelijk stelt.

Persoonlijke verzekeringen: De belangrijkste risico's die gedekt kunnen worden zijn: Arbeidsongeschiktheid, pensioen, ziektekosten en ongevallen. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn over het algemeen dure verzekeringen waarbij de premie afhangt van de wachttijd en de hoogte van de te verzekeren uitkering. Van belang is hierbij wie bepaalt of u arbeidsongeschikt bent: een arts van de verzekeringsmaatschappij of een onafhankelijke arts. Voor wat betreft de ziektekostenverzekering bent u naast de gebruikelijke nominale premie ook een inkomensafhankelijke premie verschuldigd. Deze wordt geheven door de Belastingdienst

[top]